Ett nytt sätt att
tänka leveranser

Med Happy Delivery erbjuder du dina kunder framtidens leveranstjänster. Konceptet är designat för att göra leveranserna mer kostnadseffektiva och hållbara – samtidigt som de driver din försäljning. Det här är vårt svar på en gammaldags bransch som saknar hållbara och moderna lösningar. Happy Delivery är ett nytt sätt att tänka leveranser, med smartare planering och nöjdare kunder.

Kostnadseffektivt

I kärnan av Happy Delivery sitter en modell som skriver om reglerna för transporter och leveranser. Onödiga mellanled plockas bort till förmån för kortare kommunikationsvägar och smartare planering. Den högre och jämnare fyllnadsgraden som detta resulterar i för med sig betydande besparingar.

Happy Delivery är resultatet av att vi aldrig slutar utmana och vidareutveckla existerande tjänster – inklusive våra egna.

Säljdrivande

Genom att förbättra leveransupplevelsen påverkar du upplevelsen av ditt varumärke. Happy Delivery bygger på en valfrihet där mottagarna själva kan bestämma när, var och hur de vill ha sina leveranser. Helhetsupplevelsen kompletteras med leveranstjänster såsom installationer och smidiga returer.

I en bransch med bristande kundfokus ger Happy Delivery konkurrensfördelar genom att utgå från mottagarens behov.

Hållbart

Happy Delivery handlar om att gå ifrån traditionella ”one size fits all”-modeller för att istället ge kunderna större valfrihet. Det öppnar för smartare planering med högre fyllnadsgrad och bättre samarbete med chaufförerna. Resultatet blir hållbarhet i alla tre led; ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

Genom att bygga ett nätverk av åkare och andra transportörer snarare än en egen flotta kan vi se till att varje resurs används på bästa möjliga sätt.

VILL DU VETA MER OM HAPPY DELIVERY?

JAN CONDRADSON

JAN.CONRADSON@INQUIRE.SE

+46 701 00 89 91